Cümlenin Ögeleri

Türkçe - Konu Anlatımı
Cümlenin ÖgeleriKonu Anlatımı

Cümlede yargıyı bildirme görevini yüklenen kelimeye veya kelime grubuna yüklem denir. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögeye özne denir. Cümlede yapılan işten etkilenen varlığa nesne denir. Yüklemi -genellikle- yer yönüyle tamamlayan ögeye yer tamamlayıcısı denir.

Cümlenin temel ögeleri olan özne ve yüklemi ve yardımcı ögeleri olan nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısını öğrenecek, bu ögelerin cümle içinde kullanıldığı örnekler göreceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!