Cümleleri, Kelime ve Kelime Öbeklerini Birbirine Bağlayan Kelimeleri Belirleme - 6. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Cümleleri, Kelime ve Kelime Öbeklerini Birbirine Bağlayan Kelimeleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Bu konu anlatımında, cümlelerde verilen kelimelerden hangilerinin cümle, kelime ve kelime öbekleri olarak birbirine bağladığını belirleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!