Cumhuriyetin Kazandırdıkları - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Cumhuriyetin KazandırdıklarıCanlandırma

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla yüzyıllardır süren kişi egemenliğine son verilmiş, devlet yönetiminde millet iradesi hakim olmuştur. Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri tüm vatandaşların seçme ve seçilme haklarını kullanarak yönetime katılmaları ve önceden hanedanın olan devletin, halkın devleti haline gelmesidir. Halk egemenliğine dayanan cumhuriyet idaresi, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini anayasal güvence altına alarak insan haklarıyla ilgili oldukça önemli kazanımlar sağlamıştır. Ayrıca cumhuriyet yönetimi tüm vatandaşları yasalar önünde eşit hale getirmiş toplumsal ve siyasal yaşamda kadın-erkek ayrımına son vermiştir.

Bu canlandırmada Cumhuriyet yönetiminin vatandaşlarımıza kazandırdıkları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet yönetiminden beklentileri ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!