Cumhuriyet Döneminde Savunma Sanayiinin İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Yapılanları İfade Etme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Cumhuriyet döneminde savunma sanayinin ihtiyaçlarını yerli üretim yoluyla karşılamak amacıyla oluşturulan başlıca kurumlar ve bu kurumların çalışma alanlarını bulabilirsiniz.