Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Çözünme Hızına Etki Eden FaktörlerCanlandırma

Sıcaklığın artması, çözünenin tanecik boyutunun küçülmesi ve çözeltinin karıştırılması çözünme hızını arttıran faktörlerdir.

Bu konu anlatımında, çözünme hızını etkileyen faktörler örneklerle açıklanacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!