Çözeltiler - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
ÇözeltilerCanlandırma

Homojen karışımlar bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde çözülmesi ile oluşur. Bu nedenle homojen karışımlara çözelti adı da verilir.

Bu konu anlatımında, çözeltiler ve bileşenleri, çözünme olayının nasıl gerçekleştiği anlatılacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!