Çok Partili Yaşama Geçiş Girişimi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası yeni Türk devletinde demokrasinin gereği olarak kurulan siyasi partilerdir.

Yeni Türk devletinde, ulus egemenliğinin gereği olarak kurulan siyasi partilerle ilgili bilgileri partilerle eşleştirerek bu bilgilerinizi tekrar edebilirsiniz.