Çok Partili Yaşama Doğru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkiye'nin de kurucu üyelerinden olduğu Birleşmiş Milletler Örgütü, demokrasinin tüm dünyada egemen kılınması düşüncesi üzerine kurulmuştu. Bu düşünce doğrultusunda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Türkiye’nin de temel hak ve özgürlükler konusunda ilerleme sağlaması ve çok partili siyasal hayatı benimsemesi gerekiyordu. Bu dönemde bütün dünyada demokratik yönetimlerin önemi ve gereği daha iyi anlaşıldı. Bu durum Türkiye’deki demokratikleşme çabalarına da hız kazandırdı. Bu ortamda 18 Temmuz 1945 tarihinde çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasal partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu.

Türkiye'deki demokratikleşme çabalarının hız kazanması ve çok partili yaşama geçiş için yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.