Çok Partili Demokratik Yaşam

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de çok partili yaşama geçmek için yapılan çalışmalara hız verilmiştir. 18 Temmuz 1945 tarihinde çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasal partisi olan Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur. Bu partiyi Demokrat Parti ve diğer siyasi partilerin kuruluşu izlemiştir. 1946 yılında ülkedeki parti sayısı onlarla ifade edilir hale gelmiştir.

Bu konu anlatımında, Türkiye'de çok partili demokratik yaşama geçiş sürecinde yaşanan bazı gelişmeler ile ilgili bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu belirlenmektedir.