Çok Atomlu Anyonlar ve Katyonlar - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Çok Atomlu Anyonlar ve KatyonlarCanlandırma

İyonlar her zaman tek atomlu olmayabilir. Birden çok atomlu yapılar, pozitif veya negatif yüke sahip olduklarında da iyon olarak adlandırılabilir. Bu tür iyonlara çok atomlu iyon adı verilir. Fosfat, karbonat, nitrat, sülfat, hidroksit ve amonyum çok atomlu iyonlara örnek verilebilir.

Bu konu anlatımında, çok atomlu iyon kavramı açıklanmakta; çok atomlu anyon ve katyonlara örnek verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!