Cisimlerin Gölgesini Oluşturma - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Cisimlerin Gölgesini Oluşturmaİnteraktif Etkinlik

Bir ışık kaynağından saydam olmayan cisme doğru, cismin kenarlarından geçecek şekilde ışınlar çizdiğimizde ekranda ışınların ulaşamadığı gölgesini oluşturabiliriz.

Bu etkileşimde bir ışık kaynağının önüne konan farklı şekil ve büyüklükteki cisimlerin gölgesini oluşturmak için hangi noktalara ışın yollamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!