Çıkarma İşleminde Verilmeyen Değerleri Bulma - 5. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Çıkarma İşleminde Verilmeyen Değerleri BulmaEtkileşimli Alıştırma

Çıkarma işleminde verilmeyeni bulmak için bazı işlemler yaparız. Örneğin; verilmeyen değer eksilen sayıda ise fark ile çıkanı toplayarak verilmeyeni belirleriz. Bilinmeyen çıkanda ise eksilenden farkı çıkararak cevabı bulabiliriz. Fakat verilmeyen değer farkta ise çıkarma işlemini yapmak yeterlidir.

Bu interaktif etkinlikte çıkarma işlemlerinde verilmeyen değerleri belirleyerek hangi sayıların birbirinden çıkarıldığını bulacaksınız. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!