Cepheler ve Başarılar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede görev yapmıştır. Suriye Cephesi, Çanakkale Cephesi, Trablusgarp Cephesi, Kafkas Cephesi bu cephelerdendir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptığını cepheleri ve açıklamalarını eşleştirebilirsin.