Çember - 6. Sınıf

Matematik - Canlandırma
ÇemberCanlandırma

Düzlemdeki bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çember denir. Bir çember merkezindeki nokta ile isimlendirilir. Çemberin üzerindeki bir nokta ile çemberin merkezi arasındaki uzaklığa çemberin yarıçapı denir. Merkezden geçen ve çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına ise çemberin çapı denir. 

Bu konu anlatımında, çemberin nasıl tanımlandığını, çemberin merkez, yarıçap, çap gibi elemanlarını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!