Çarpan Ağacı Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma - 6. Sınıf- - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Çarpan Ağacı Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırmaİnteraktif Etkinlik

1’den büyük ve asal olmayan bütün sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bu asal sayılar sayının asal çarpanlarıdır. Sayıları asal çarpanlarına ayırmak için kullanılan birden fazla metod vardır. Bunlardan bir tanesi çarpan ağacı yöntemidir.

Bu interaktif etkinlikte farklı sayıların asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemini kullanarak bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!