Caretta Carettalar İçin Ekosistem Oluşturalım - 5. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Caretta Carettalar İçin Ekosistem Oluşturalımİnteraktif Etkinlik

Ortak atadan gelen ve kendi aralarında verimli döller veren benzer canlılar tür olarak adlandırılır. Bir canlının üreme, besin bulma ve korunabilme gibi yaşam ihtiyaçlarını karşılayabildiği yaşam alanına habitat denir. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluk popülasyon olarak tanımlanır. Belirli bir bölgedeki canlıların, çevreleri ile aralarındaki ilişkiler ekosistemi oluşturur.

Bu interaktif etkinlikte nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta carettaları korumak için bir tabiat parkı tasarlayacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!