Çağdaş Bir Devlet Olma Yolunda - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
Çağdaş Bir Devlet Olma YolundaEtkileşimli Alıştırma

TBMM, Cumhuriyet'in ilanından sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu kabul ederek ve Erkan-ı Harbiye Vekaleti ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ni kaldırarak, çağdaş bir devlet olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra çağdaş bir devlet olma yolunda TBMM'nin aldığı bazı kararları tamamlayarak bu kararları tekrar edebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!