Bursa'nın Fethi (1326)

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bursa şehri Osman Bey zamanında genişleme politikasının bir sonucu olarak kuşatılmış ancak ele geçirilememişti. Bursa şehri özellikle askeri açıdan ve ticaret yolu üzerinde bulunması sebebiyle önem taşımaktaydı. Orhan Bey zamanında 1326 yılında Bursa tekrar kuşatılıp ele geçirildi ve beylik merkezi yapıldı.

Canlandırmada askeri ve ticari açıdan önemli bir konuma sahip olan Bursa'nın, Orhan Bey tarafından 1326'da Osmanlı topraklarına katılarak beylik merkezi yapıldığı anlatılmaktadır.