Bulgar Kralı I. Ferdinand'ın Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Uzun bir süre Osmanlı Devleti egemenliğinde yaşayan Bulgarlar, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında etkisini gösteren milliyetçilik akımından etkilenerek bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki son topraklarını ele geçirmek için Balkan İttifakını kurmuşlardır. Ancak bu devletlerle sorunlar yaşamış ve Almanya gibi güçlü bir devletle birlikte hareket ederek çıkarlarını korumayı planlamıştır.

Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan beklentileri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.