Bozkırın Süvarilerinden Modern Türk Ordusuna - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Bozkırın Süvarilerinden Modern Türk OrdusunaCanlandırma

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’nin hükümdarı Mete Han, Orduya Onluk Sistemi getirdi. Türk Devletleri’nde ordu teşkilatlanmasında ıkta sistemi de kullanıldı. Osmanlı Devleti’nde ilk modern ordu ise I. Murat zamanında, yeniçeri ordusu adıyla kuruldu.  Tarih boyunca değişim ve gelişim gösteren Türk ordularının, en son ve en modern şekli Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde reaksiyon göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak, iç ve dış tehditlere ya da risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalar yapar. Bu çalışmaların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri; caydırıcılık, harekat ortamının şekillendirilmesi, savaş dışı harekatlar arasında yer alan barışı destekleme harekatı, doğal afet yardım harekatı gibi faaliyetlerde bulunur.

Bu konu anlatımında, Türk ordularının tarih boyunca gösterdiği değişim ve gelişim hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!