Boşaltım Organlarını Model Üzerine Yerleştirme - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Boşaltım Organlarını Model Üzerine YerleştirmeEtkileşimli Alıştırma

Boşaltım olayı vücudumuzda boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir. Bu organlar böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra şeklinde sıralanır. Böbrekler, karın bölgesinin arkasında, omurganın sağ ve sol tarafında yer alırlar. Üreter, böbrekler ile idrar kesesi arasında yer alır. Üreterin bitiminde yer alan idrar kesinin en alt bölümünde ise üretra bulunur.

Bu interaktif etkinlikte sana verilen boşaltım organlarını insan modeli üzerinde doğru yerlerine yerleştirebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!