Bölücü Unsurlar - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Bölücü UnsurlarCanlandırma

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dünya siyasetinde önemli bir yere sahip olması, bazı devletlerin ülkemize yönelik tehditlerine yol açmaktadır. Bu tehditler kimi zaman bir dış unsur olarak doğrudan dış siyasetimizi hedef alabilirken, kimi zaman da milli birlik ve beraberliği bozmak amacına yönelen bir iç tehdide dönüşebilmektedir. Bölücü unsurların faaliyetleri, farklı kaynaklardan güç alarak günümüzde de devam etmektedir.

Bölücü unsurlar ile ilgili konu anlatımında ülkemize yönelen iç ve dış tehditlerin nedenlerini görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!