Bloklaşma

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Yeni devletlerin kurulması ve bu devletlerin yeni sömürge arayışı kısa zamanda Avrupa’da yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Ekonomik ve siyasal rekabet sonucu ortaya çıkan devletler arası ilişkilerdeki sorunlar, bazı devletlerin güvenlik amacıyla çeşitli anlaşmalar imzalamalarına ve iş birliği yapmalarına neden oldu. Ve bunların sonucunda, devletler arasında birbirine zıt iki blok doğdu.

Bu konu anlatımında, I. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf ve İttifak bloklarının nasıl ortaya çıktığı anlatılmaktadır.