Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Yönelik Öneriler - 7. Sınıf - 7. Sınıf- - 5. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Yönelik ÖnerilerCanlandırma

Dünyamızda sayısız canlı türü yaşamaktadır. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bu canlılar çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeye karşı halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapılmalıdır.

Bu canlandırmada biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik önerileri öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!