Birleşik Kelimelerin Yazımı

Türkçe - Konu Anlatımı
Birleşik Kelimelerin YazımıKonu Anlatımı

Ses düşmesine uğrayan, et- ve ol- yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan, kelimelerinden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrayan birleşik kelimeler ve -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasviri fiiller bitişik yazılır. Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

Bu konu anlatımında, bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimeleri bulabilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!