Birleşik Fiiller - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Birleşik Fiiller - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, verilen cümlelerden içinde birleşik fiil bulunanları belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!