Birleşik Eylemler

Türkçe - Konu Anlatımı
Birleşik EylemlerKonu Anlatımı

İki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan eylemlere birleşik eylemler denir.

Bu konu anlatımında, Birleşik eylemleri öğreneceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!