Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme Etkileşimli Alıştırma

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmak için eşitliğin korunumuna dikkat ederek bilinmeyen terim yalnız bırakılır. Bu şekilde çözüme ulaşılır.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir denklemin çözüm adımları tek tek yazılarak denklemi sağlayan değere ulaşılır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!