Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Okuduğun metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin eş anlamlısının bulunduğu cümleyi belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!