Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme - Canım Kitap

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme - Canım KitapEtkileşimli Alıştırma

Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerle aynı anlamda olan kelimeleri verilen bulmacadan belirleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!