Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme - Canım Kitap

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme - Canım KitapEtkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, "Canım Kitap" adlı metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerle aynı anlamda olan kelimelerin bulmacada bulunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!