Bir Yatırım Projesi: GAP - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Bir Yatırım Projesi: GAPCanlandırma

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bölgede var olan kaynakların değerlendirilerek yörenin ekonomisini ve sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, bölgeye hayat veren bir projedir.

Bu konu anlatımında, bir yatırım projesi örneği olarak Güneydoğu Anadolu Projesi anlatılacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!