Bir Kesrin Bir Doğal Sayıya Bölünmesi - 6. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Bir Kesrin Bir Doğal Sayıya Bölünmesiİnteraktif Etkinlik

Bir kesir bir doğal sayı kadar eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın bütünün kaçta kaçı olduğunu bulmak için bu kesri doğal sayıya böleriz. Bir kesri bir doğal sayıya bölerken kesir ile doğal sayının paydasına 1 yazarak elde ettiğimiz kesrin pay ve paydasının yer değiştirilmesi ile elde edilen kesri çarparız.

Bu interaktif etkinlikte bir kesri bir doğal sayıya bölmenin ne anlama geldiği ve bu işlemin nasıl yapıldığını keşfedebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!