Bildirme Kipleri-Dilek Kipleri - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Bildirme Kipleri-Dilek Kipleri - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen altı çizili fiillerin zaman bildirenler ya da bildirmeyenler olarak belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!