Benito Mussolini

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

İtalyan devlet adamı ve politikacı olan Benito Mussolini, 1883 yılında doğmuştur. Lozan Üniversite'sinde eğitim görmüştür. 1922'den, 1943'e kadar İtalya Krallığı'nın başbakanı olarak görev yapan Mussolini, Hitler ile birlikte Avrupa'da aynı siyasi görüşün savunuculuğunu yapmıştır. 1936'da Almanya ile ittifak kurarak, II. Dünya Savaşı'nda Hitler ile birlikte savaşa girmiştir. Müttefik kuvvetlerin Sicilya'yı ele geçirmesinin ardından görevinden alınmıştır. Benito Mussolini, 28 Nisan 1945'te İtalyan direnişçiler tarafından öldürülmüştür.

Benito Mussolini'nin hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.