Basit ve Türemiş Fiiller – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Basit ve Türemiş Fiiller – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin basit ya da türemiş olduğunu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!