Basit ve Türemiş Fiiller – Alıştırma - 7. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Basit ve Türemiş Fiiller – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin basit ya da türemiş olduğunu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!