Basın ve Yayın Organları - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Basın ve Yayın OrganlarıCanlandırma

Televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi iletişim araçları kamuoyu oluşturulmasında, farklı düşünce ve fikirlerin hızlı bir şekilde yayılmasında  büyük rol olyanayan basın ve yayın organlarıdır.

Bu canlandırmada basın ve yayının yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları olduğu belirtilmektedir. Bu araçların, kamuoyu oluşturulmasında ve demokrasinin korunup geliştirilmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!