Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bu animasyonda, Aydınlanma Çağı ile Sanayi Devrimi’nin neden olduğu değişikler ve Osmanlı Devleti’ne etkileri ele alınmaktadır.