Avusturya Macaristan İmparatoru I.Karl'ın Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetinde önemli rol oynayan devletlerden biridir. Çok uluslu yapısıyla Osmanlı Devleti'yle benzerlik göstermektedir. Fransız İhtilali'nin beraberinde getirdiği milliyetçilik akımı, ülke sınırları içinde yaşayan farklı millet ve mezheplere mensup toplulukların tehdit oluşturmasına yol açmıştır. Rusya'nın Panslavizm politikasından rahatsızlık duymaktadır.

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan beklentileri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.