Avrupa Birliği - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Avrupa BirliğiCanlandırma

Avrupa Birliği’nin temeli sayılan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında 1951 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Bu birliği kuran devletler 25 Mart 1957’de Avrupa Nükleer Enerji Topluluğu isimli bir topluluk daha kurmuşlardır. Takip eden dönemde aynı devletler Roma Antlaşması'nı imzalayarak çeşitli mal ve hizmetleri içeren ortak bir pazar oluşturmaya dayanan Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurmuşlardır. 1992 yılında imzalanan bir antlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurumlarının yetkileri genişletildi ve topluluk “Avrupa Birliği” adını almıştır. 2013 yılı itibarıyla Avrupa Birliğinin üye sayısı yirmi sekize ulaşmıştır. 

Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!