Atom Modeli Oluşturma - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Atom Modeli OluşturmaEtkileşimli Alıştırma

Elektronların çekirdeğin çevresinde bulunma olasılığının fazla olduğu yörüngelere katman denir. Her bir katman, belirli  sayıda elektron içerir. Birinci katmanda en fazla iki elektron bulunabilirken, ikinci ve üçüncü katmanlarda en fazla 8 elektron bulunabilir.   

Bu alıştırmada proton ve nötron sayıları verilen atomların, atom modellerini oluşturacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!