Atom Altı Parçacıklar - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Atom Altı ParçacıklarCanlandırma

Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına “atom” denir. Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluşur. Çekirdekte protonlar ve nötronlar vardır. Protonlar pozitif elektrik yüklü, nötronlar ise yüksüzdür. Çekirdeğin çevresinde belirli yörüngelerde sabit hızla hareket eden elektronlar, negatif elektrik yüklüdür. 

Bu konu anlatımında, atomu oluşturan parçacıklar ile ilgili bilgi verilmekte, bu parçacıklar kütle ve yük açısından karşılaştırılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!