Atatürk'ün Trablusgarp'taki Faaliyetlerini Askerlik Yeteneği ve Kişilik Özellikleri ile İlişkilendirme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.