Atatürk'ün "Kemal" Adını Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Eğitim Gördüğü Yıllarda Aldığını Belirtme - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Atatürk'ün Alıştırma

Atatürk'ün ”Kemal” adını ne zaman aldığını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!