Atatürk'ün Kafkas Cephesi'ndeki Faaliyetlerini Kişilik Özellikleri ile İlişkilendirme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk'ün Kafkas Cephesi'ndeki faaliyetleri öğrenebilirsiniz.