Atatürk'ün Çocukluğu

Türkçe - Metin
Atatürk'ün ÇocukluğuMetin

“Atatürk’ün Çocukluğu” adlı metnin dinleme/izleme yöntem ve tekniklerine uygun olarak dinlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!