Atatürk'ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
Atatürk'ü Etkileyen Olaylar ve FikirlerEtkileşimli Alıştırma

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk’ün birikimleriyle oluşmuş, dünyayı anlamayı ve onu değiştirmeyi hedef alan bir yapıdır. Bu yapının oluşumunda; Atatürk’ün çocukluk ve gençlik yıllarında doğup büyüdüğü ortam, bu ortamın oluşmasında etkisi olan evrensel nitelikteki olaylar, okuduğu kitaplar, yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin ve dünyanın yaşadığı sorunlar ile Türk ve dünya aydınlarının bu sorunlarla ilgili düşünceleri etkili olmuştur.

Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin oluşmasında etkili olan durumlara ilişkin bilgiler boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!