Atatürk ve İletişim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Atatürk ve İletişimCanlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele döneminde ve sonrasındaki süreçte, Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmada kitle iletişim araçlarının önemli bir rolü olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. İrade-i Milliye Gazetesi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ceride-i Resmiye Gazetesi ve Anadolu Ajansı; Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği kurumlardan bazılarıdır.

Bu canlandırmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele ve sonrasındaki dönemde kitle iletişim araçlarına verdiği önem ile bu amaçla kuruluşuna öncülük ettiği kurum ve kuruluşları öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!