Atatürk İlke ve İnkılaplarının Benimsediği Evrensel Değerleri Belirtme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Atatürk İlke ve İnkılaplarının Benimsediği Evrensel Değerleri BelirtmeAlıştırma

Atatürk ilke ve inkılaplarının Türk milletini her alanda yükseltmeyi ve yüceltmeyi amaçlamasından hareketle bu amaca ulaşma yolunda benimsediği evrensel değerler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!